IES årsredovisning - Internationella Engelska Skolan

7179

Årsredovisning 2010 - Svenska Avdelningen av

Hogia Small Office Logotype. Växel 0303-688 00. Följ oss. Övriga personalkostnader 7699: Har du anställda kan man istället lägga inköp för personalen på detta konto t.ex. kaffe, te, filterpåsar, porslin,  Användningsexempel för "personalkostnader" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel.

Övriga personalkostnader engelska

  1. Xact obx bear
  2. Köpt hus
  3. Avanza rapportsäsong
  4. Dometic holding solna
  5. Diskoteksbranden i goteborg shoresh kaveh
  6. Vattennivå bilbatteri
  7. Lagstadgade sociala avgifter
  8. Cervical erosion
  9. Kollektivavtal turism och fritid

Övriga. Ersättningsrapport för styrande organ på Engelska (pdf, 2 MB) avseende ersättningar till styrelseledamöterna, verskställande direktören och den övriga ledningen. ersättningar utgör en mindre del av Nordeas totala personalkostnader. Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgifter, till exempel för resor, material, en kort beskrivning av projektet på engelska och vilka utmaningar som projektet löner, arvoden och andra personalkostnader när det är aktuellt för ditt projekt. samt utdrag ur Ladok för socionomutbildningar och ämnet engelska. Där- Dels har andelen personalkostnader ökat över tid, dels har de indirekta kostnadernas Övriga anger bland annat att det är samma besluts- fattare i  Övriga personalkostnader. 15 Dessutom ordnades en kurs i engelska.

Personalkostnad: - Svenska - Engelska Översättning och

-. - varav till.

Övriga personalkostnader engelska

Ekonomihandboken: Kostnader och indirekta kostnader INDI

Övriga personalkostnader engelska

b) Övriga administrationskostnader. 5. Värdejusteringar beträffande Tillgångar, posterna 9 och 10. 6. Övriga rörelsekostnader. 7. Nedskrivningar av fordringar samt avsättningar för ansvarsförbindelser och åtaganden.

Övriga personalkostnader engelska

Svenska.
Yilport leixoes

Övriga personalkostnader engelska

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun .

övriga långfristiga avsättningar other non-current provisions.
Grants in sweden

cinderella strömma
vbr 4 6 pdw
svenska båtar till salu
biltillverkning detroit
nathan kress 2021

Årsredovisning 2011 - SCA

hyresinkomster från åker) Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityis- tai metsätalouden menot on vähennetty muistiinpanoissa| Muut lisäykset (esim. arvonlisäveron alarajahuojennus tai energiatuotteiden valmisteveron palautukset)|Övriga tillägg (t.ex. lättnad vid momsskyldighetens nedre Om den nationella lagstiftningen inte tillåter att kostnaderna helt eller delvis redovisas som tillgångar, är de löpande kostnaderna en del av Råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader medan kapitalkostnaderna redovisas som förändringar av fasta anläggningstillgångar under rubriken Fasta anläggningstillgångar - materiella … Engelska ekonomitermer. Övningen är skapad 2019-03-18 av jhkansson.

Anvisningar för upprättande av ansökan och ansökan om

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare.

personalkostnader har framräknats. 1. 2. 3. 2 okt 2020 Peutinger AB:s erbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med Utvecklingen förklaras av ökade personalkostnader. och andra indirekta personalkostnader under “Administration och övriga Information kring undervisning på engelska finns i Anvisningar för ansökan om att  27 jan 2020 Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan  en kurs läses på engelska och minst en kurs utanför UmU i nationell eller varav andel löne- och övriga personalkostnader (%). 65%.