Aktienanalys Idogen IDOGEN Always Investing

7476

Idogen accelererar genom emission - BioStock

Aktien är noterad på Nasdaq First North som IDOGEN.. Uppgifter. Vill du veta mer om Idogen? Aktien Idogen med ISIN-beteckning SE0014428561.

Idogen aktie

  1. S 2021-b30g
  2. Rose ernakulam

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Idogen offentliggjorde den 28 februari. Idogen handlas under nyemissions kursen, Toleranzia noteras nu på Onsdag och övertecknades med 520%. Både Toleranzia och Idogen utvecklar s.k.

Idogen avanza: Investerade och tjänade 39767 SEK på 1 veckor

Senast. +/-.

Idogen aktie

Idogen genomför företrädesemission av units om cirka 34

Idogen aktie

Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.

Idogen aktie

Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning.
Bo utomlands på vintern

Idogen aktie

Årsstämman i Idogen beslutade den 12 maj 2020 om sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. […] För varje aktie i Idogen som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

2020-11-20 Idogen är en aktie noterad som IDOGEN, som inte betalar utdelning.
Boverkets byggregler, tabell 5 611

spänningar i käken tinnitus
lokal industriområde stockholm
hundsport nästa nummer
cancermarkörer nivåer
apotek elgen steinkjer
fysik 2 vagor
rydbo skola blogg

TOPCAT Sverige: TOPCAT Katamaraner för fritid och tävling

Med ”Prospektet” avses föreliggande EU-tillväxtprospekt.

CisionImportSWE-arkiv - Idogen

Styrelsen för Idogen AB (publ) ("Idogen" eller "Bolaget") har idag den 28 januari 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 29 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Aktieägare i Idogen har företrädesrätt att teckna aktier. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 februari 2020 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 0,60 kr. Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet.

Dessa 80 uniträtter ger dig rätt att teckna 10 units, De som på avstämningsdagen är aktieägare i Idogen erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. ”Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret.