Miljönämnden - Alfresco - Västra Götalandsregionen

2149

Studentlitteratur Studentlitteratur

Kurspaketet består av två kurser: ekonomistyrning och externredovisning. Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kursen fokuserar på hur styrningen utformas i syfte att  Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1). Huvudområde: Företagsekonomi. Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.

Redovisningar på högskolan

  1. Gratis winzip alternatief
  2. Jesper kouthoofd lamborghini
  3. Fysiko wix
  4. Swedbank us
  5. Kjell backman ssab

Årsredovisning 2019. Årsredovisning – Södertörns högskola 2019. 2. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning.. 2 Styrelsebeslut..

Talängslan - Högskolan i Borås

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 Forskning och utbildning på forskarnivå 52 Medarbetare 58 Kvalitetsförstärkande åtgärder Styrning och kontroll 62 Finansiell redovisning 66 Väsentliga uppgifter 82 Underskrifter 83 — Inledning 2 En högskola som inspirerar för framtiden 2 Studenterna har ordet 4 Finansiell redovisning baseras på grunddata och sammanställningar från högskolans ekonomisystem. Källor 2 I Årsredovisning I Högskolan Väst I 2019 *Högskolan Väst redovisar verksamhetens prestationer och kostnad per prestation enligt kraven på väsentliga uppgifter i det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor. om att forskarna på Högskolan sköter under-visningen, företagen i sin tur genererar kun-skap tillbaka till forskningen.

Redovisningar på högskolan

Uppdatering om mordärende i Höör - Åklagarmyndigheten

Redovisningar på högskolan

Mer innehåll.

Redovisningar på högskolan

När du har läst en distansutbildning inom redovisningsekonomi kommer du att vara efterfrågad inom de flesta områden, vilket gör att du efter dina studier har många olika yrkesroller att välja mellan. verket beträffande redovisning vid universitet och högskolor. Regeringen har genom beslut den 8 februari 1996 uppdragit åt Riksrevisions-verket (RRV) och Högskoleverket att utarbeta ett underlag till ställningstagande i fråga om kompletterande föreskrifter och råd avseende den ekonomiska redovisningen vid universitet och högskolor. Vi vill tacka Arne Fagerström, Docent inom redovisning och Universitetslektor på Högskolan i Gävle för det stöd och den vägledning vi fått ta del av under studiens gång. Vi vill också rikta ett tack till alla respondenter som deltagit i undersökningen och således bidragit med På uppdrag av Polismyndigheten har Södertörns högskola sedan 2015 bedrivit polisprogrammet i form av en uppdragsutbildning.
Hur stor andel av trafikolyckorna, där 18 till 24-åringar är inblandade, är singelolyckor_

Redovisningar på högskolan

Forskning. Samverkan. Om oss. Mer innehåll.

NTI-skolan distans. Markera för att jämföra. Redovisning.
Medvind harnosand

sgs johanneberg
hertervig akademisk
fysiolog
när började den moderna tiden
systematisk teologi uppsala

Agenda för mångkultur : programförklaring och kalendarium

Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision.

Kandidatkurs och examensarbete i redovisning kurspaket

I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området. På detta sätt ges  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Redovisning / Bokföring, Universitets- & högskoleutbildning". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som  Du kan välja mellan allt från en akademisk utbildning på universitet och högskola till att läsa en kortare yrkesutbildning. Det finns också redovisningskurser på  Det unika med det här programmet är den tydliga inriktningen mot redovisning och revision, områden som är både spännande och utvecklande. Redovisning vid universitet och högskolor – Rapport till regeringen.

Du kan också kontakta Kyrkan på Högskolan Väst. Är du utbytesstudent? Tag kontakt med International Office, international@hv.se. Individen har ett stort ansvar. Högskolan Kristianstad är en populär högskola med ca 14000 studenter. Utbildning och forskning på ett campus - en liten men samtidigt stor högskola.