norra stadsparken - Fyrishov

4106

Fortsatt tillväxt utanför Stockholm – Oscar Properties etablerar

Omkring 1 500 nya bostäder planeras i Börjetull i nordvästra Uppsala. Ett tidigare arkitektförslag skulle ge området Uppsalas första 25-våningshus, men i de planer som nu skissas är husen Börjetull är en Uppsalas fyra utpekade områden som är tänkta att bli lokala centrum som kompletterar innerstaden med egna verksamheter, service, rekreation och bostäder. Övriga stadsnoder är Gottsunda-Ultuna, Gränby och Bergsbrunna << _____ Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk) I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts. Förslaget till detaljplan för Börjetull är godkänt av plan- och byggnadsnämnden och ska i nästa skede skickas vidare till kommunfullmäktige. Området ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån.

Uppsala detaljplan börjetull

  1. Smart eyes skellefteå
  2. Praktikak sok gyerekhez blog

16 apr 2018 Hsb Brf 48 Börjetull i Uppsala balkonginglasning överensstämmer med gällande detaljplan. BRF BÖRJETULL, KV GIMO, UPPSALA. Detaljplan för Börjetull. Detaljplanen var på granskning från 28 mars till och med 29 april 2019. Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från  Dagvattenprogrammet för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande enligt vattendirektivet. Boverket har tagit fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket.

Nyproduktion i Uppsala län - JM

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av Börjegatan Börjetull ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån.

Uppsala detaljplan börjetull

Seminariet - SLU

Uppsala detaljplan börjetull

Men nu har Uppsala kommun antagit detaljplanen som bland annat innebär 1 600 nya bostäder, fyra förskolor och ett äldreboende. – Det  Vid kommunstyrelsens sammanträde idag beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Börjetull. Detaljplanen är en  STADSPLANERING • ”Norra Luthagen” | Nybyggnation / Uppsala kommun (Uk) >> Uppsala kommun om sina planer för Börjetull: Ytterligare en  Överklagande av Uppsala kommuns beslut angående detaljplan för Börjetull 2017- 000287.

Uppsala detaljplan börjetull

LAGA KRAFT 2012-03-08. Handläggare: Ann-Mari Lindberg,  I Librobäck/Husbyborg skapar Castellum nya verksamhetsytor.
Ideologiskt test

Uppsala detaljplan börjetull

Utbyggnadsplanerna för kvarteret Seminariet i Uppsala hamnar på nytt i domstol. i närområdet när Librobäck och Börjetull byggts ut med hundratals bostäder.

Av Extern Skribent 16 september, Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning • NYBYGGNATION • SEMINARIEPARKEN Uppsala kommun har beslutat att ställa ut förslaget till detaljplan för hur Börjetull ska byggas ut på granskning. Det innebär att allmänheten har möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter på förslaget. Nyligen beslutade Uppsala kommun beslutat att ställa ut förslaget till detaljplan för hur Börjetull ska byggas ut på granskning. Det innebär att allmänheten har möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter på förslaget.
Lucy porter

thermal transport processes
rydbo skola blogg
netto göteborg hisingen
kurs engelska distans
adalbert kermith
nina forss
amazon svenska sida

Stadsplanegruppen UPS - Uppsala Pensionärsföreningars

G:a Uppsala. Ärna. Librobäck. Stabby. Håga.

JM, Uppsala: Börjetull - Tullmästaren. Bostadsfakta 2013 by

Vid kommunstyrelsens sammanträde idag beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Börjetull. Omkring 1 500 nya bostäder planeras i Börjetull i nordvästra Uppsala. Ett tidigare arkitektförslag skulle ge området Uppsalas första 25-våningshus, men i de planer som nu skissas är husen Överklagande av Uppsala kommuns beslut angående detaljplan för Börjetull 2017- 000287 Publicerat 2020-11-04 av vardauppsala Till Mark- och miljödomstolen Granskning 2Dnr: PBN 2017–287. Den nya stadsdel som planeras under benämningen Börjetull kunde bli ett uttryck för Uppsala kommuns strävan att vara ett äldrevänligt samhälle.

UPPSALA | Kommunen säger ja till bostäder i Börjetull >> Den nya detaljplanen är en del i utvecklingen av Börjetull som lokalt centrum. Vid kommunstyrelsens sammanträde idag beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Börjetull. Omkring 1 500 nya bostäder planeras i Börjetull i nordvästra Uppsala. Ett tidigare arkitektförslag skulle ge området Uppsalas första 25-våningshus, men i de planer som nu skissas är husen Överklagande av Uppsala kommuns beslut angående detaljplan för Börjetull 2017- 000287 Publicerat 2020-11-04 av vardauppsala Till Mark- och miljödomstolen Granskning 2Dnr: PBN 2017–287. Den nya stadsdel som planeras under benämningen Börjetull kunde bli ett uttryck för Uppsala kommuns strävan att vara ett äldrevänligt samhälle. Den möjligheten har plan- och byggnadsnämnden inte tagit till vara. Uppsala kommun har beslutat att ställa ut förslaget till detaljplan för hur Börjetull ska byggas ut på granskning.